Avsnitt 13 - Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet

March 25th, 2020

I Sverige har vi sju diskrimineringsgrunder i lagen. I det här avsnittet går vi igenom grunden funktionsnedsättning och diskrimineringsformen bristande tillgänglighet som tillkom i lagen 2015. Vem är skyddad utifrån grunden funktionsnedsättning och vad betyder "bristande tillgänglighet" i lagen?

Avsnitt 12: Direkt och indirekt diskriminering samt instruktion att diskriminera

January 13th, 2020

Diskrimineringslagen innehåller förbud mot sex former av diskriminering, alltså sätt på vilka diskriminering kan ske. I det här avsnittet förklarar vi vad formerna direkt och indirekt diskriminering samt instruktion att diskriminera innebär och hur det kan ta sig uttryck i konkreta fall.

Avsnitt 11: Diskrimineringsgrunden: Religion

December 19th, 2019

I Sverige har vi sju diskrimineringsgrunder. Vi kommer gå igenom alla dessa och berätta vad diskrimineringsgrunden innebär och på vilket sätt lagen ger skydd. Först ut är diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning.

Avsnitt 10: Det glömda stödet - med anhöriga i fokus

December 19th, 2019

Agera Värmland har under året arbetat fram en modell för att ge stöd till anhöriga med närstående inom våldsbejakande extremism. Att se och stödja anhöriga vars närstående radikaliserats in i våldsbejakande extremism är viktigt för att de anhöriga ska må bra men är också en del i att kunna möjliggöra att personer väljer att lämna miljön. 

Avsnitt 9: Vit makt-miljön

November 1st, 2019

Begreppet våldsbejakande extremism handlar om individer och ideologier som förespråkar hot och våld som medel för att förändra statsskicket. Idag pratar vi om vit makt-miljön. Vad ingår i den, hur ser det ut i Värmland och hur kan vi motverka det?

Avsnitt 8: Religiös extremism

October 7th, 2019

Begreppet våldsbejakande extremism handlar om individer och ideologier som förespråkar hot och våld som medel för att förändra statsskicket. Idag pratar vi om religiös extremism. Vad är det och hur ser det ut i Värmland?

Avsnitt 7: En vanlig dag på jobbet 2.0

January 18th, 2019

Trakasserier syns inte. Men de känns. Trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet är vanligt och sker i olika former. Ändå är det inget vi pratar om högt. Under vecka 5 kommer BFC att sätta ljuset på detta genom en kampanj och även genom detta poddavsnitt där Beatrice Högå pratar med handläggare Nine Karlsson Norman om lagar och regler kring diskriminering och med Marie Niljung som även är med i kampanjen om vad vi kan göra för att stoppa trakasserier.

Avsnitt 6: Transpersoners rättigheter

October 26th, 2018

I samband med Värmland Pride 2018 bjöd BFC in till en öppen föreläsning med Ulrika Westerlund och samtidigt spelade Antidskrimineringsverksamhetens Agneta Tynander in en pod med Ulrika kring den statliga utredning om transpersoners levnadsvillkor som blev klar i november 2017. Utredningen är ett viktigt verktyg i arbetet för att skapa trygghet för- och minska diskrimineringen av transpersoner och den går att ladda ner här.

Avsnitt 5: Brottsofferstöd

June 29th, 2018

Vilka behov kan en person som blivit utsatt för ett brott ha? Vikarierande samordnare för medlingsverksamheten Malin Hjalmarsson och samordnare på Brottsofferjouren Värmland Asal Narimani samtalar bland annat om brottsofferstöd och behovet av upprättelse för brottsoffer.

Avsnitt 4: En vanlig dag på jobbet

November 27th, 2017

BFC:s kampanj En vanliga dag på jobbet har lanserats för att uppmärksamma trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet. Vad innebär trakasserier och vad har arbetsgivaren för skyldigheter att förebygga trakasserier i arbetslivet? Det och mer diskuterar verksamhetschef Beatrice Högå och handläggare Per Hydén i fjärde avsnittet av BFC-podden.

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App