Avsnitt 12: Direkt och indirekt diskriminering samt instruktion att diskriminera

January 13th, 2020

Diskrimineringslagen innehåller förbud mot sex former av diskriminering, alltså sätt på vilka diskriminering kan ske. I det här avsnittet förklarar vi vad formerna direkt och indirekt diskriminering samt instruktion att diskriminera innebär och hur det kan ta sig uttryck i konkreta fall.

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App