Avsnitt 10: Det glömda stödet - med anhöriga i fokus

December 19th, 2019

Agera Värmland har under året arbetat fram en modell för att ge stöd till anhöriga med närstående inom våldsbejakande extremism. Att se och stödja anhöriga vars närstående radikaliserats in i våldsbejakande extremism är viktigt för att de anhöriga ska må bra men är också en del i att kunna möjliggöra att personer väljer att lämna miljön. 

Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App